Bình Phước triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) phổ cập về kỹ năng số năm 2022

Bình Phước triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) phổ cập về kỹ năng số năm 2022

 •   25/07/2022 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 682
 •   Phản hồi: 0
Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số gắn với vị trí việc làm của lãnh đạo cấp xã, cán bộ, công chức viên chức, người lao động hiểu rõ khái niệm cơ bản về chuyển đổi số để thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, phát triển Kinh tế số và Xã hội số tại địa phương; phổ cập kỹ năng số nâng cao cho người dân theo hướng cá nhân hóa, cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu, góp phần đưa người dân lên môi trường mạng thông qua việc sử dụng các nền tảng số Make in Việt Nam, ngày 22/7/2022, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) phổ cập về kỹ năng số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.
Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng địa phương thông minh năm 2022 của UBND thành phố Đồng Xoài

Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng địa phương thông minh năm 2022 của UBND thành phố Đồng Xoài

 •   23/07/2022 04:51:00 PM
 •   Đã xem: 755
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng, tư duy và ý chí quyết tâm của hệ thống chính trị trong tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy xây dựng chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số thành phố Đồng Xoài, ngày 19/4/2022 UBND thành phố Đồng Xoài đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về chuyển đổi số, xây dựng địa phương thông minh năm 2022.
80% doanh nghiệp du lịch dịch vụ đăng ký khách lưu trú trên phần mềm Quản lý lưu trú của tỉnh.

80% doanh nghiệp du lịch dịch vụ đăng ký khách lưu trú trên phần mềm Quản lý lưu trú của tỉnh.

 •   23/07/2022 03:25:00 PM
 •   Đã xem: 447
 •   Phản hồi: 0
Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2022.
Cơ sở dữ liệu cấp xã

Cơ sở dữ liệu cấp xã

 •   19/07/2022 03:41:53 PM
 •   Đã xem: 1104
 •   Phản hồi: 0
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Chuyển đổi số xã những gì?

Chuyển đổi số xã những gì?

 •   19/07/2022 02:09:48 PM
 •   Đã xem: 3099
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi nhận thức Người đứng đầu đóng vai trò quyết định về chuyển đổi số của địa phương đó. Lãnh đạo trực tiếp tham gia chỉ đạo, cán bộ được phân công phải có trách nhiệm, nhiệt tình, có khả năng kết nối, giải quyết dứt điểm công việc và không cần phải là người thành thạo về công nghệ, nhưng luôn có mong muốn tìm hiểu, học hỏi, triển khai quyết liệt.
Chuyển đổi số xã là việc của ai?

Chuyển đổi số xã là việc của ai?

 •   19/07/2022 02:03:29 PM
 •   Đã xem: 2877
 •   Phản hồi: 0
Lãnh đạo chính quyền xãNgười đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số.Người đứng đầu cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong địa bàn mình phụ trách.
Chuyển đổi số xã như thế nào?

Chuyển đổi số xã như thế nào?

 •   19/07/2022 01:59:10 PM
 •   Đã xem: 2031
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả, và do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình. Kinh nghiệm chỉ là bài học trong những chuyện đã có tiền lệ, không có kinh nghiệm cho những điều chưa xảy đến. Chuyển đổi số là câu chuyện chưa có tiền lệ, vì vậy, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm.
Xã hội xã số giúp ích gì?

Xã hội xã số giúp ích gì?

 •   19/07/2022 01:44:43 PM
 •   Đã xem: 667
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số có thể giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, mang lại một loạt những tiến bộ lớn về chất lượng cuộc sống.
Kinh tế xã số giúp ích gì?

Kinh tế xã số giúp ích gì?

 •   19/07/2022 10:42:05 AM
 •   Đã xem: 702
 •   Phản hồi: 0
Kinh tế số cho phép mỗi người dân có thể tiếp cận toàn bộ thị trường một cách nhanh chóng theo cách chưa từng có. Nếu như trước đây, người dân mang hàng ra chợ bán thì chỉ tiếp cận được vài chục đến vài trăm người trong khu vực, địa lý hạn chế của mình. Còn hiện nay, với thương mại điện tử, người dân có thể bán hàng cho hàng triệu người, trên toàn thế giới. Mỗi người dân với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có một đường cáp quang là có thể trở thành một doanh nghiệp, là có thể tiếp cận cả thế giới.
Chính quyền xã số giúp ích gì?

Chính quyền xã số giúp ích gì?

 •   19/07/2022 10:39:02 AM
 •   Đã xem: 2186
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ số nhờ dữ liệu số và công nghệ số thấu hiểu người dân hơn, vì vậy, cung cấp dịch vụ số tốt hơn, chăm sóc người dân tốt hơn.
Xã hội xã số là gì?

Xã hội xã số là gì?

 •   19/07/2022 10:33:58 AM
 •   Đã xem: 6065
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Xã hội số, xét theo nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động của con người. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ Chính phủ, kinh tế cho tới người dân. Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp, gồm công dân số và văn hoá số. Theo nghĩa này, xã hội số, cùng với Chính phủ số và kinh tế số tạo thành ba trụ cột của một quốc gia số.
Kinh tế xã số là gì?

Kinh tế xã số là gì?

 •   19/07/2022 10:29:18 AM
 •   Đã xem: 2802
 •   Phản hồi: 0
Kinh tế số không chỉ bao gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp, mà còn là sản xuất và kinh doanh trên môi trường số. Các đặc điểm chủ yếu của kinh tế số là:
Chuyển đổi số xã là gì? Chính quyền xã số là gì?

Chuyển đổi số xã là gì? Chính quyền xã số là gì?

 •   19/07/2022 10:20:10 AM
 •   Đã xem: 4852
 •   Phản hồi: 0
Để hiểu rõ về khái niệm Chính quyền xã số, chúng ta nhắc lại khái niệm về Chính phủ số. Chính phủ số là bước phát triển tiếp theo của Chính phủ điện tử và bao hàm Chính phủ điện tử. Các đặc điểm chủ yếu của Chính phủ điện tử là:
BỒI DƯỠNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO LÃNH ĐẠO UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

BỒI DƯỠNG VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO LÃNH ĐẠO UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 •   19/07/2022 09:21:24 AM
 •   Đã xem: 938
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay ngày 19/7/2022, Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tại tỉnh Bình Phước.
Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030

 •   17/07/2022 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 840
 •   Phản hồi: 0
Triển khai các khóa đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số

Triển khai các khóa đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số

 •   17/07/2022 01:50:00 PM
 •   Đã xem: 733
 •   Phản hồi: 0
Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số

Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số

 •   17/07/2022 01:45:00 PM
 •   Đã xem: 880
 •   Phản hồi: 0
Đề ra 6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Đề ra 6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

 •   17/07/2022 01:25:00 PM
 •   Đã xem: 733
 •   Phản hồi: 0
Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Theo đó, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ.

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,961
 • Hôm nay48,681
 • Tháng hiện tại2,099,875
 • Tổng lượt truy cập287,497,976
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây