UBND tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06

UBND tỉnh đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06

 •   18/10/2023 11:35:38 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Giao dịch điện tử

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Giao dịch điện tử

 •   26/07/2023 08:11:27 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/7, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước với 8 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, trong đó có Luật Giao dịch điện tử (có hiệu lực từ 1/7/2024) (GDĐT).
Thủ tướng: 4 ưu tiên để đột phá hơn nữa về chuyển đổi số

Thủ tướng: 4 ưu tiên để đột phá hơn nữa về chuyển đổi số

 •   26/07/2023 08:09:02 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025”

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 – 2025”

 •   30/04/2023 11:03:23 AM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Sở. Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về vị trí, vai trò và hiệu quả thiết thực của việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, để phong trào thi đua thực sự trở thành sức mạnh, động lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan vững mạnh. Ngày 28/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 44/KH-STTTT về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”.
Hướng dẫn quy trình tiếp nhận vào làm công chức

Hướng dẫn quy trình tiếp nhận vào làm công chức

 •   28/04/2023 02:42:26 PM
 •   Đã xem: 729
 •   Phản hồi: 0
Thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Thông tin và Truyền thông

Thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Thông tin và Truyền thông

 •   26/04/2023 03:20:06 PM
 •   Đã xem: 381
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Kế hoạch số 1097/KH-BTTT ngày 04/4/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 42/KH-STTTT về phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Thông tin và Truyền thông.
Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh

Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh

 •   26/04/2023 10:35:12 AM
 •   Đã xem: 775
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh.Theo đó, Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn xét, công nhận điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 địa” trên bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   26/04/2023 10:05:55 AM
 •   Đã xem: 911
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai nghiên cứu, học tập về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước ban hành kế hoạch số 156-KH/TU ngày 25/4/2023 về nghiên cứu, học tập như sau:
Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 - 2025

Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 - 2025

 •   26/04/2023 09:40:01 AM
 •   Đã xem: 381
 •   Phản hồi: 0
Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh, giai đoạn 2022-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 25/4/2023 về triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2025, với các mục tiêu như sau:
Thi đua “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh” năm 2022

Thi đua “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh” năm 2022

 •   28/03/2022 10:09:28 AM
 •   Đã xem: 633
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/3/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 25/KH-STTTT về Phát động phong trào thi đua “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh” năm 2022.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông

 •   18/02/2022 02:54:47 PM
 •   Đã xem: 1006
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/02/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 12/KH-STTTT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Nhằm tiếp tục tăng cường việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 là triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19 góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước nhằm tăng thu nhập đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020

 •   02/04/2021 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 873
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 834/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Khẩn trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Khẩn trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

 •   17/02/2021 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 1800
 •   Phản hồi: 0
Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến thời điểm tỉnh Hải Dương hoàn toàn khống chế được tình hình dịch bệnh tại huyện Cẩm Giàng, chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe.
Bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan với dịch bệnh

Bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan với dịch bệnh

 •   29/01/2021 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/1, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 348/UBND-KGVX về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch

 •   28/01/2021 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 609
 •   Phản hồi: 0
Tại Việt Nam, trong 2 ngày qua đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút tại Hải Dương và Quảng Ninh, là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng

Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng

 •   21/01/2021 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 785
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/01, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng và Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước năm 2020

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước năm 2020

 •   22/12/2020 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 1378
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước công nhận 04 thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020.
Quyết tâm thực hiện chuyển đổi “chính quyền điện tử” sang “chính quyền số”

Quyết tâm thực hiện chuyển đổi “chính quyền điện tử” sang “chính quyền số”

 •   04/11/2020 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 848
 •   Phản hồi: 0
Chiều 3/11, đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn VNPT về tình hình thực hiện chương trình hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.
File phát thanh tuyên truyền giảm nghèo thông tin

File phát thanh tuyên truyền giảm nghèo thông tin

 •   12/03/2020 02:08:24 PM
 •   Đã xem: 1136
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay344,028
 • Tháng hiện tại4,170,694
 • Tổng lượt truy cập318,231,847
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây