Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử

Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử

 •   02/02/2024 10:56:07 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Bộ TT&TT đã ban hành Công văn số 333/BTTTT-CBC về việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử, theo đó Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường tiếp nhận và ưu tiên giải quyết các yêu cầu cung cấp thông tin, đề nghị làm việc, phối hợp công tác của cơ quan báo chí, bằng văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, từ ngày 01/3/2024
Chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

 •   01/02/2024 03:03:19 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Để đảm bảo mọi người dân, người lao động đều có Tết, đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau; chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của dân tộc.
Phấn đấu năm 2024 giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2023

Phấn đấu năm 2024 giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2023

 •   01/02/2024 02:51:46 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 15/KH-STTTT về phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn năm 2024.
Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn cho người dân, tổ chức

Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn cho người dân, tổ chức

 •   31/01/2024 04:58:27 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 07/KH-STTTT về cải cách hành chính Nhà nước năm 2024.
Hướng dẫn cài đặt công cụ chống lừa đảo trên trình duyệt web

Hướng dẫn cài đặt công cụ chống lừa đảo trên trình duyệt web

 •   17/01/2024 08:31:56 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng tham gia cuộc thi "Trắc nhiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"pháp luật

Hưởng ứng tham gia cuộc thi "Trắc nhiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"pháp luật

 •   23/11/2023 10:35:12 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng tham gia cuộc thi "Trắc nhiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"
Bình Phước tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 -2030

Bình Phước tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 -2030

 •   23/11/2023 10:34:11 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 -2030. Đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các nội dung có liên quan đến sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý, góp phân tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp. Ngày 22/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 347/KH-UBND về triển khai thực hiện việc tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ và giải pháp sau:
Phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030

Phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030

 •   23/11/2023 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 -2030. Đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các nội dung có liên quan đến sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý, góp phân tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp. Ngày 22/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 347/KH-UBND về triển khai thực hiện việc tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ và giải pháp sau:
E00103102023

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023

 •   21/11/2023 09:10:55 AM
 •   Đã xem: 436
 •   Phản hồi: 0
Cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

 •   13/11/2023 04:53:00 PM
 •   Đã xem: 5738
 •   Phản hồi: 0
A00107112023

Cuộc thi trực tuyến về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

 •   08/11/2023 04:26:19 PM
 •   Đã xem: 3165
 •   Phản hồi: 0
Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm những tháng cuối năm 2023

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm những tháng cuối năm 2023

 •   07/11/2023 04:41:03 PM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
Dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt thời gian vào dịp cuối năm, Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề cũng là thời điểm các loại tội phạm hoạt động gia tăng, nhất là tội phạm về trộm cắp, lừa đảo, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, vận chuyến vũ khí, vật liệu nổ, hàng cấm và pháo, từ đó, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.
Bình Phước đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Bình Phước đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

 •   07/11/2023 09:58:27 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4013/UBND -NC về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, theo đó yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung sau
Bình Phước triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triểnkinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Bình Phước triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triểnkinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

 •   06/11/2023 05:06:50 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triểnkinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngày 06/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 335/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triểnkinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,141
 • Hôm nay68,426
 • Tháng hiện tại12,058,619
 • Tổng lượt truy cập360,725,730
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây