Thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Thứ sáu - 24/03/2023 15:50
UBND tỉnh ban hành Công văn số 942/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. 
Để thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định của Luật Cư trú, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc chỉ đạo, quán triệt, yêu cầu đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên, đặc biệt là các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các cấp thực hiện: 100% đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia và chỉ thực hiện DVC trực tuyến; 100% tải, cài đặt, đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử ít nhất mức độ 1 trên ứng dụng VNelD hoặc liên hệ Công an cấp huyện để đăng ký, cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và các tầng lớp nhân dân nơi cư trú tích cực tham gia đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNelD để đăng nhập Cổng DVC quốc gia, sử dụng DVC trực tuyến.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Cư trú năm 2020 và các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết các thủ tục hành chính; cán bộ tiếp nhận hồ sơ không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Thực hiện ngay việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy định của HĐND, UBND tỉnh, bộ thủ tục hành chính do cơ quan, đơn vị mình quản lý có quy định yêu cầu công dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính. Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định này, tạo hành lang pháp lý đảm bảo cho việc thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2023.
Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc việc khai thác, sử dụng thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay thế cho việc yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, DVC. Đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên.
Đối với các địa phương: thị xã Bình Long, Phước Long, huyện Hớn Quản, Bù Gia Mập, còn có các tổ chức, cá nhân chưa đăng ký cam kết an ninh, an toàn, bảo mật theo quy định phải hoàn thiện hồ sơ gửi về Công an tỉnh theo quy định để phân quyền chức năng khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2023.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản công bố, công khai và tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh biết về việc địa phương đã chính thức kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính. Phối hợp với Công an tỉnh phân quyền chức năng khai thác, sử dụng thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các tổ chức, cá nhân có tài khoản đã đăng ký cam kết an ninh, an toàn bảo mật thông tin theo quy định. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp DVC thực hiện khai thác, sử dụng thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, số tạm trú giấy. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2023.
Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện phần mềm DVC theo hướng tiện lợi, trực quan, hiệu quả, dễ dàng triển khai, cán bộ dễ dàng thao tác và phù hợp với từng quy trình thủ tục hành chính. Trong đó, phải đảm bảo chia sẻ đầy đủ 20 trường thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định. Việc khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được tự động điền các thông tin vào Eform để tái sử dụng, cắt giảm giấy tờ, giảm thời gian xử lý DVC cho cán bộ thực hiện; xây dựng các chức năng quản lý, theo dõi, thống kê số lượng, mức độ, tỷ lệ khai thác sử dụng các dịch vụ do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cung cấp... để có cơ chế giám sát, theo dõi quản lý chặt chẽ người dùng tại địa phương.
Tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư, trang bị các thiết bị cần thiết cho Hệ thống Cổng DVC của tỉnh đảm bảo theo các tiêu chuẩn 1552. Tổ chức quản trị, vận hành hệ thống và kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố trong suốt quá trình kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hệ thống luôn đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn, bảo mật theo quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính có quy định yêu cầu công dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính; tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định này để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2023.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung Công văn này; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy tại địa phương, nhất là khó khăn, vướng mắc trong khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Tác giả bài viết: Ngọc Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,247
  • Hôm nay427,810
  • Tháng hiện tại3,351,052
  • Tổng lượt truy cập221,474,959
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây